ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ


ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

Սոցիալական բնակարանները նախատեսված են արտակարգ իրավիճակներում հայտնված, բռնագաղթված, տեղահանված, կացարանի կարիք ունեցող անձանց ժամանակավոր կացարանով ապահովելու համար: Այնտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները արժանավայել ապրելու համար:ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us