ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ


ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Ռեսուրս կենտրոնների գործունեության նպատակը մեր շահառուների համար հանրային տեղեկատվության մատչելիության բարձրացումն ու նրանց հզորացումն է։

Ռեսուրս կենտրոններն անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկայով հագեցված ենթակառույցներ են:

Այս կենտրոններում մեր շահառուներին առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԹԵՐԹԻԿ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Copyright © 1994-2020 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us