ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ


ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Ռեսուրս կենտրոնների գործունեությունը նպատակաուղղված է մասնագիտական տարբեր ուսուցումների կազմակերպմանը, շահառուների գիտելիքների և հմտությունների զարգացմանը, տեղեկացվածության բարձրացմանը, ինչպես նաեւ նրանց՝ սեփական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու հմտությունների ուսուցանմանը:ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us