ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ


ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում և ՀՀ մարզերում հիմնել է ցերեկային կենտրոններ, որոնց թիվն այսօր հասնում է քսանի. վեցը՝ Երևանում և տասնչորսը՝ ՀՀ մարզերում:

Ցերեկային կենտրոններում արհեստավարժ բազմամասնագիտական թիմերի միջոցով շահառուներին սոցիալ-առողջապահական բազմաբնույթ ծառայություններ են տրամադրվում՝ առանցքային նշանակություն տալով շահառուների ակտիվացմանը, հմտությունների զարգացմանը, զբաղվածության ու ազատ ժամանցի կազմակերպմանը: Ցերեկային կենտրոններն ունեն այդ ծառայությունները տրամադրելու համար անհրաժեշտ պայմանները՝ ներառելով սոցիալական սենյակներ, բուժկետեր, շահառուների ժամանցի կազմակերպման համար նախատեսված դահլիճներ և այլն: Ցերեկային կենտրոններին կից գործում են նաև բարեգործական ճաշարաններ, որոնք հնարավորություն են տալիս լուծել կենտրոն հաճախող շահառուների սննդապահովման խնդիրը՝ օրը մեկ անգամ կալորիականությամբ հարուստ տաք կերակուր տրամադրելով:
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԹԵՐԹԻԿ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Copyright © 1994-2020 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us