ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
“ԱՐԾՎԱԲՈՒՅՆ”


Տարեցների շուրջօրյա սպասարկման «Արծվաբույն» կենտրոնը ստեղծվել է 2006 թվականի նոյեմբերին Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղում: Կենտրոնը կացարան եւ շուրջօրյա բազմապիսի ծառայություններ է տրամադրում մշտական բնակության վայր չունեցող այն միայնակ տարեցներին ու հաշմանդամներին, ովքեր մասամբ կամ ամբողջովին կորցրել են ինքնասպասարկման կարողությունը եւ ունեն խնամքի ու հոգածության կարիք:


Նպատակը՝
Շուրջօրյա խնամք ապահովել մշտական հոգածության կարիք ունեցող տարեցներին ու հաշմանդամներին, նպաստել նրանց կենսական եւ սոցիալ-հոգեբանական պահանջմունքների բավարարմանը, ինչպես նաեւ խթանել նրանց սոցիալական հարմարումը՝ ադապտացիան:

Շահառուները՝
Միայնակ, անօթեւան տարեցներ եւ հաշմանդամներ

Շուրջօրյա մատուցվող ծառայությունները՝
• Սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ
• Շուրջօրյա բուժքույրական, ինչպես նաեւ    անհատական խնամք
• Սննդի տրամադրում

 

Ելնելով մարզում տարեցների կենտրոնի ընդարձակման անհրաժեշտությունից՝ 2008 թվականին ԱՀ ԲՀԿ-ն իրականացրեց մասնաշենքերից  մեկի վերանորոգումը, ինչպես նաեւ մասնաշենքն ապահովեց կենտրոնական ջեռուցմամբ. կառուցվեց կաթսայատուն, անցկացվեց ջեռուցման ժամանակակից համակարգ:

Վերոնշյալ աշխատանքների շնորհիվ այսօր «Արծվաբույն»-ը հնարավորություն ունի սպասարկել մինչեւ  40 շահառուի:ՍԿԻԶԲ


ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ ՄԵՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՊ ԴՈՆՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2016 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us