ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ


«Արձագանք՝ Սիրիայից տեղահանվածների, փախստականների հոգեբանական հիմնախնդիրներին»Ֆինանսավորողը՝ ԱՄՆ դեսպանատուն

Շահառու խմբերը՝ Սիրիայից տեղահանված ընտանիքներ, կանայք, երիտասարդներ, անապահով և փախստական այլ անձիք

Ժամանակահատվածը՝ Հոկտեմբեր 2017թ. - Հոկտեմբեր 2018թ.

Աշխարհագրությունը.

Գործաոույթները.

1. Հոգեբանական ծառայություններ.

2. Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելմանն ուղղված տարատեսակ գործառույթներ

3. Ուսուցողական պարապմունքներ՝ նախատեսված ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների, աշխատակիցների համար

4. Ընտանեկան փոխհարաբերությունների հոգեբանական գնահատումԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us