ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ


«Սոցիալական, բժշկական, իրավաբանական և կացարանային աջակցության տրամադրում
Հայաստանում գտնվող փախստականներին և ապաստան հայցողներին»
Ֆինանսավորողը՝ ՄԱԿ ՓԳՀ

Հայաստանում ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցչություն

Շահառու խմբերը՝ Սիրիայից, Ադրբեջանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Իրանից, Իրաքից, Ուկրաինայից, աֆրիկյան և այլ երկրներից

Ժամանակահատվածը՝ Հունվար – Դեկտեմբեր 2018 թ.

Աշխարհագրությունը.

Գործաոույթները.

1. Սոցիալական ծառայություններ

2. Բժշկական տարբեր ծառայություններ և դեղորայքի տրամադրում

3. Իրավաբանական ծառայություններ

4. Խնամքի տարատեսակ ծառայություններ հաշմանդամություն, տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող տարեց և այլ անձանց համար

5. Աջակցություն կացարանի հարցում՝ բնակվարձերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով կամ Սոցիալական տներում առաջարկելով ժամանակավոր կացարան՝ դժվարին իրավիճակում հայտնված և կացարանի կարիք ունեցող փախստականներին ու ապաստան հայցողներին:
Այդ նպատակով ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ՝ մենք վերանորոգել և կահավորել ենք Երևանի երեք վարչական շրջաններում և Արմավիրի մարզում մեր ենթակառույցներից մի քանիսը

6. Շահերի պաշտպանություն

7. Դրամական աջակցություն, ձմեռացման տարբեր խնդիրների և դպրոցականների հետ կապված աջակցություն, հիգիենիկ, անկողնային և այլ պարագաների հատկացում, մարդասիրական այլ օգնությունների տրամադրում

8. Համայնքային մոբիլիզացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us