ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ


«Կրթական / մասնագիտական աջակցություն Հայաստանում
Սիրիայից տեղահանված երեխաներին և երիտասարդներին»
Ֆինանսավորողը՝ Շվեդական «Փոստկոդ» հիմնադրամ

Շահառու խմբերը՝ Սիրիայից տեղահանված

Ժամանակահատվածը՝ Մայիս 2017 թ․– Հունիս 2018 թ.

Աշխարհագրությունը՝ Երևանի երեք վարչական շրջաններ․

Գործաոույթները.

1. Մասնագիտական ուսուցումներ 4 մասնագիտություններով.

2. Դասապատրաստում դպրոցական 4 առարկաների գծով.

3. Սննդի օգնություն՝ կաթնամթերքի փաթեթ և քաղցրավենիք

4. Սոցիալ-մշակութային միջոցառումներ.
ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us