ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ


«ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում և
տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկում»
Սուբսիդավորվում է ՀՀ Կառավարության կողմից

Ծրագրի իրականացմանն աջակցում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ ծախսակիսման պայմանագրերով

Շահառու խմբերը՝

Ժամանակահատվածը՝ Հունվար – Դեկտեմբեր 2018 թ.

Աշխարհագրությունը.

Գործաոույթները.

1. Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

2. Կենցաղային սպասարկում և խնամք

3. Բժշկական օգնություն և սպասարկում

4. Իրավաբանական խորհրդատվություն

5. Սննդի ապահովում

Մարդու բնականոն կենսագործունեության համար անհրաժեշտ կալորիականությամբ տաք կերակրի մատուցում կարիքավոր շահառուներին՝ շաբաթական հինգ օր:ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us