ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Հայաստանում ծերերի աջակցության եւ զարգացման ծրագիր

Ֆինանսավորող
Շվեդական ԿԱՐԻՏԱՍ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան եւ Հայաստանի 2 մարզեր

Շահառուներ
Տեղական եւ փախստական ծերեր, հաշմանդամներ, խոցելի տնային տնտեսություններ

Հիմնական գործունեություն
Համայնքային 3 կենտրոններում ամենախոցելի բնակիչներին կենտրոնահեն տարբեր սոցիալ-առողջապահական առաջնային ծառայությունների տրամադրում, Անկողնային ամենախոցելի ծերերին/հաշմանդամներին սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների տրամադրում, 5 բարեգործական ճաշարաններում տաք Ճաշերի մատակարարում, Կառավարության հովանավորություն/ համայնքի հզորացման ծառայություններ՝ ուղղված տեղական իշխանությունների հետ համագործակցությանը՝ ծերերի հիմնախնդիրները միացյալ ջանքերով լուծելու նպատակով:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us