ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Կովկասի համայնքահեն կազմակերպությունների կողմից ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայությունների մատուցման ուսուցողական մոդուլի ներկայացում եւ իրագործում

Ֆինանսավորող
Դանիայի փախստականների խորհուրդ/ Զարգացման եւ համագործակցության Շվեդական գործակալություն Իրականացնող գործընկերներ -?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ որպես առաջատար գործընկեր -Ադրբեջանի կանանց եւ զարգացման կենտրոն (Ադրբեջան) -?Դոմուս Մոբիլիս? (Վրաստան)

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան

Շահառուներ
Փախստականներ/ ներքին տեղահանված խավի (ՆՏԽ) եւ ոչ փախստական մեկուսացված ծերեր

Հիմնական գործունեություն
Հարավային կովկասում փախստականների/ ՆՏԽ եւ ոչ փախստական մեկուսացված ծերերի/հաշմանդամների համար համապարփակ սոցիալական քաղաքականության զարգացում եւ բարելավում: Հասարակական իրազեկվածություն եւ իրենց խնդիրների պաշտպանություն: ?Առաքելություն Հայաստանի? կողմից կազմակերպված ուսուցողական դասընթացներ՝ զարգացնելու Ադրբեջանում եւ Վրաստանում տեղակայված հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները՝ իրենց շահառուներին համակցված համայնքահեն ծառայություններ տրամադրելու նպատակով: Համայնքահեն ծառայությունների ուղղորդում ՝ հիմնելով եւ հաստատելով սոցիալական հնարավորությունների կենտրոններ Ադրբեջանում ու Վրաստանում, նաեւ իրավական եւ առողջապահական կրթության՝ ուսուցողական դասընթացների/խորհրդատվությունների ապահովում:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us