ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Բարեփոխումներ. ?Հանուն բոլոր տարիքի մարդկանց հասարակության?

Ֆինանսավորող
Բաց հասարակության ինստիտուտ

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան

Շահառուներ
Ծերեր (փախստական եւ ոչ փախստական)

Հիմնական գործունեություն
Հասարակայնության իրազեկվածության ապահովում. կլոր սեղան քննարկումներ/սեմինարներ տեղական համայնքային իշխանությունների, առողջապահության եւ սոցիալական անվտանգության ներկայացուցիչների` տեղական կառույցների հետ` ծերերին միացյալ աջակցություն ցուցաբերելու հետ կապված:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us