ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Հայ հասարակությունում բարեգործական մտածելակերպի ձեւավորման խթանում

Ֆինանսավորող
Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան

Շահառուներ
Հայ հասարակություն

Հիմնական գործունեություն
Մարդասիրական հիմնախնդիրների լուսաբանում Հայաստանի տարբեր սոցիալական խմբերում ԶԼՄ-ների եւ կլոր սեղան-քննարկումների միջոցով: ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար ուսուցողական դասընթացի կազմակերպում եւ ղեկավարում՝ կապված մարդասիրական հիմնախնդիրների լուսաբանման հետ:  


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us