ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Մտավոր առողջության ցերեկային կենտրոններ

Ֆինանսավորող
Բժիշկներ առանց սահմանների-Բելգիա

Թիրախային աշխարհագրություն
Գեղարքունիքի մարզ (քաղաքներ Սեւան, Գավառ, Ճամբարակ)

Շահառուներ
Գեղարքունիքի մարզում մտավոր անկարողություններով մարդիկ

Հիմնական գործունեություն
- Շահառուների ազատ ժամանակի կազմակերպում եւ զբաղվածության ապահովում (օկուպացիոն թերապիա) - Հատուկ կարիքներ ունեցող անհատներին հասարակության լիիրավ անդամ դառնալու խրախուսում


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us