ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Ջերմիկ անկյուն առաջին երկարաժամկետ խմբային տուն հաշմանդամ ծնողազուրկների համար

Ֆինանսավորող
Ջերմիկ անկյան ընկերներ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան

Շահառուներ
Ֆիզիկական եւ մտավոր խանգարումներով 8 միայնակ տարեցներ

Հիմնական գործունեություն
- Երկարաժամկետ եւ ամբողջական վերականգնողական խնամք, - Շահառուների ազատ ժամանակի կազմակերպում եւ զբաղվածության ապահովում, - Հատուկ կարիքներ ունեցող անհատներին հասարակության լիիրավ անդամ դառնալու խրախուսում: Ծրագրի խթանում - Կանխել մտավոր խանգարումներով միայնակ տարեցների նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքը, այն է՝ անցկացնել իրենց կյանքը Հայաստանի հոգեբուժարաններում, որտեղ ի վիճակի չեն նրանց կարիքների մասին հոգալ եւ որտեղ անհատական խնամքի, վերականգնման եւ կյանքի որակի բարելավման հույս չկա: - Անցում կատարել մասնավոր եւ համայնքահեն առողջապահական խնամքի նախագծերին՝ ի օգուտ մտավոր հիվանդություններով եւ/կամ անկարողություններով բնակչության: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք՝ http://www.friendsofwarmhearth.org:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us