ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Հայաստանում փախստական բնակչության շրջանակներում թրաֆիքինգի՝ մարդկանց վաճառքի. մաքսանենգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ֆինանսավորող
Բրիտանական դեսպանատունը Հայաստանում Աջակից Փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ ՄԱԿ ՓԳՀ (UNHCR) Իրականացնող գործընկերներ -?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ - Սախարովի անվան մարդու իրավունքների հայկական հիմնադրամ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան եւ Հայաստանի 6 մարզեր

Շահառուներ
Ժամանակավոր ապաստաններում բնակվող փախստականներ

Հիմնական գործունեություն
I փուլ. ՀԿ անձնակազմի անդամների մասնակցությունը ուսուցանողների համար դասընթացներին՝ մարդկային թրաֆիքինգի/մաքսանենգության իրազեկության բարձրացման վերաբերյալ: II փուլ. դասընթացներին մասնակցած ՀԿ անձնակազմի անդմաների կողմից փախստականների իրազեկության բարձրացում ՝ թրաֆիքինգի/մաքսանենգության վերաբերյալ դասընթացների միջոցով:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us