ԾՐԱԳՐԵՐ

Թեմա
Սոցիալական անցման ծրագիր

Ֆինանսավորող
ԱՄՆ Զարգացման Ծրագիր/ ԱՄՔՈՐ Աջակցության միացյալ մեթոդաբանական հանձնաժողով

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան եւ Հայաստանի 5 մարզեր

Շահառուներ
Ծերեր, հաշմանդամներ, խոցելի տնային տնտեսություններ

Հիմնական գործունեություն
Ամենախոցելի բնակիչներին կենտրոնահեն զանազան սոցիալ- առողջապահական ծառայությունների տրամադրում ?Առաքելություն Հայաստանի? սոցիալ-առողջապահական կենտրոններում: Անկողնային խոցելի ծերերին, հաշմանդամներին լայնամասշտաբ սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների տրամադրում տնային այցելությունների միջոցով: 18 բարեգործական ճաշարաններում մսով տաք ճաշերի մատուցում: 124,000 խոցելի տնային տնտեսություններին սննդի պարկերի սեզոնային բաշխում:


ԵՏ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us