ԾՐԱԳՐԵՐ

Իրականացված ծրագրեր


Աջակցություն Հայաստանի խոցելի երեխաներին/ երիտասարդներին

Աջակցություն բարեգործական ճաշարաններին

Սոցիալական անցման ծրագիր

Հատուկ աջակցություն ժամանակավոր բնակավայրերում ապրող ծերերին, խոցելի փախստականներին

Հայաստանում ծերերի աջակցության եւ զարգացման ծրագիր

Մտավոր առողջության ցերեկային կենտրոններ

Ջերմիկ անկյուն առաջին երկարաժամկետ խմբային տուն հաշմանդամ ծնողազուրկների համար

Աջակցություն տնային տնտեսությունների վերանորոգմանը

Ապաստան հայցողների աջակցությամբ զբաղվող ազգային ՀԿ-ների կարողությունների հզորացման ծրագիր

Վերադարձի երկրի տեղեկատվություն. վերադարձի աջակցության եւ խորհրդատվության բանալի

Կովկասում ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայության տրամադրման առաջխաղացում

Հայաստանում փախստական բնակչության շրջանակներում թրաֆիքինգի՝ մարդկանց վաճառքի. մաքսանենգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Կովկասի համայնքահեն կազմակերպությունների կողմից ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայությունների մատուցման ուսուցողական մոդուլի ներկայացում եւ իրագործում

Բարեփոխումներ. ?Հանուն բոլոր տարիքի մարդկանց հասարակության?

Հայ հասարակությունում բարեգործական մտածելակերպի ձեւավորման խթանումՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ

Copyright © 1994-2017 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us