ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


17.04.2020թ.

Այսուհետ պետական օժանդակության 8-րդ միջոցառման (https://bit.ly/2Kcgjr7) շահառու են համարվում նաև հետևյալ ոլորտներում ներգրավված քաղաքացիները և անհատ ձեռնարկատերերը.

- ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն (երթուղային տրանսպորտ),
- նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ),
- սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ),
- զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն։

9-րդ միջոցառման (https://bit.ly/3esMosE) շահառու է համարվում նաև այն ընտանիքը, որի գրանցված աշխատանք ունեցող ծնողը 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։
Решением правительства были расширены рамки 8-го и 9-го мероприятий.

9-е мероприятие (https://bit.ly/3esMosE) включает те семьи, где по состоянию на 12-е марта 2020 года родитель был зарегистрированным сотрудником и находился в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Бенефициариями 8-го мероприятия (https://bit.ly/2Kcgjr7) являются лица или частные предприниматели, занятые в одной из следующих сфер:

- Наземный транспорт (маршрутный транспорт)
- Дошкольное образование (частные детские сады)
- Спортивная деятельность (спортивные клубы и бассейны)
- Другие виды деятельности, касающиеся организации развлекательных и увеселительных мероприятий.ԿԱՐԴԱԼ ԲՈԼՈՐԸ
ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԹԵՐԹԻԿ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Copyright © 1994-2020 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us